Кексгольм и окрестности. 1651 г.


Кексгольм и окрестности. 1651 год.

Карты Окрестностей Петербурга: Кексгольм и окрестности - 1651
Geographisch affrijtningh opå /mellersta och östra delarna av Kexholms sn/ Pärno strööm, thess laxfiskerie, ladugårdarne och cronones miöl- och såghquarnar sampt gräntzen emillan Raisala pogost och stadzens äghor, huru han effter häffd och råmärker ähr beleghen a:o 1651.

Источник карты: Национальный архив Швеции. https://riksarkivet.se/


Скачать одним файлом 1.85Мб (2498x2538)
Пред.стр: Форум
След.стр: Путеводители